เธอบอกว่าเธอเสร็จยาก จริงไหมไม่รู้ต้องลองมาดูเอง

เธอบอกว่าเธอเสร็จยาก จริงไหมไม่รู้ต้องลองมาดูเอง